Frihet og demokrati

Venstres vårkampanje 2022


Våren er på plass og mange lag er allerede i gang med program, nominasjon og andre aktiviteter. Dette er den første våren på to år hvor vi kan møtes uten restriksjoner - det er en god følelse!

Venstres vårkampanje

Venstres partileder, Guri Melby, startet sin politiske karriere som lokalpolitiker. Hun var bystyrerepresentant i Trondheim (2007-2011) og Orkdal kommunestyre (1999-2007) før hun ble byråd og bystyrerepresentant i Oslo (2013-2018). Nå fronter hun Venstres utenrikspolitikk og er den tydeligste stemmen for støtte til Ukraina og Norges bidrag til ukrainernes kamp for frihet.

Mye står på spill i Europa, også for oss. Vi må ikke ta friheten for gitt. Autoritære ledere sprer frykt og bruker vold for å kneble egen og andres befolkning. Det er krig på kontinentet, og i land nær oss svekkes kvinner og skeives rettigheter. Nå er det viktigere enn noen gang å stå opp for frihet, menneskerettigheter og demokrati. Det gjør Venstre. Vi tror på samarbeid og lytter til kunnskap. Det tar oss framover. For frihet og fred.

Venstre på Stortinget markerer det med å fremme forslag om en ny EU-utredning, om fordelene og ulempene ved norsk EU-medlemskap. Vi har valgt "Frihet og demokrati" som bærende tema for vårkampanjen.


I Venstre er lokallagene den viktigste møteplassen for å snakke om politikk. Dere kan invitere en politiker eller en rådgiver fra Stortinget til å løfte eller å få bedre kjennskap til saker dere er engasjert i. Vi ønsker at dere gir nye og gamle medlemmer mulighet til å bli kjent med politikere i partiet, politikken vår og hverandre. Det er nå vi skal bygge det laget som neste år skal drive valgkamp sammen!

Inviter en representant til din kommune

Våre svært aktive representanter på Stortinget har gjort seg tilgjengelige for organisasjonen framover! De stiller gjerne opp og bidrar til å løfte lokale saker og skape engasjement, men har gitt oss noen kriterier:

 1. De vil møte medlemmene

 2. Besøket må frembringe et medieoppslag

 3. De vil møte velgere, gjerne mange


Et slikt besøk blir til i samarbeid, så ikke tenk at alt må være ferdig snekret før du sender henvendelsen til oss. Det viktigste er å få en idé om hva besøket skal dreie seg om.

Oversikt over våre stortingsrepresentanter finner du her:

https://www.venstre.no/kontakt/stortinget/

Inviter en fagrådgiver til "Pizza og politikk"

Våre hardtarbeidende rådgiverkorps på Stortinget vil også gjerne bli kjent med organisasjonen. Inviter en fagrådgiver til "Pizza og politikk" - Ny kunnskap og utveksling av erfaringer innenfor et fagfelt er nyttig for alle parter. Dette er en fin anledning for lokallaget til å diskutere og lære fagrådgiverne om lokalpolitikk og for fagrådgiverne til å formidle sitt felt.Send invitasjon på e-post og følg opp med en telefon til medlemmene. Inviter gjerne med folk utenfor politikken og spør om de vil bli medlem etter møtet.


Oversikt over våre rådgivere finner du her: https://www.venstre.no/kontakt/ansatte-stortinget/Hvordan får du kontakt?

Bruk denne e-postadressen: besok@venstre.no og forklar kort hva dere ser for dere, hvem dere ønsker besøk av og når aktiviteten er tenkt.


Husk dette hvis dere ønsker besøk av representant: medlemmer, medieoppslag, velgere.


Vi skal forsøke å etterkomme alle ønsker om besøk så godt det lar seg gjøre. Vi oppfordrer spesielt lag som ikke har hatt besøk på en stund om å ta kontakt med oss.


Lag en studiesirkel

Inviter til foredrag, lesing og diskusjon om frihet og demokrati. Lag en lesegruppe som tar for seg en eller flere bøker fra listen under, bli enige om problemstillinger, dilemmaer og gå i dybden på temaer. Dette kan være en spennende måte å nærme seg de store spørsmålene, i felleskap. Vi har spurt Guris politiske rådgiver på utenriksfeltet, Håvard Sandvik, om tips til bøker, og DET fikk vi!

Spørsmål som studiegruppen kan ta stilling til kan være:

 • * Skal Norge sende mer våpen til Ukraina?

 • * Flyktninger, hvordan løser vi situasjonen i Ukraina uten at det går på bekostning av flyktninger fra andre konfliktområder i verden?

 • * Hvordan kan europeiske land styrke samarbeidet i framtiden?

 • * Frihet versus forsvar?

 • Etc.


Dersom dere får samlet en gruppe på minst 4 personer, så kan dere søke om studiestøtte til studiesirkelen. Bruk i så fall den åpne studieplanen og lag deres eget opplegg før dere setter i gang. Mer om dette på venstre.no/vsForslag til organisering:

Samling 1:

1-2 timer. Foredrag om tema med lokal ressursperson.

Fastsette møtetidspunkter og temaer/spørsmål til diskusjon på hver samling. Hvilke bøker skal dere lese? Hvor mye skal dere lese før neste samling? Lag en plan for hele studiesirkelen.

Hjemmelekse:

Lese på egenhånd. Ta gjerne notater.

Samling 2:

1-2 timer. Midtveis diskusjon. Svar på spørsmålene dere satt opp til diskusjon. Hva har dere lest til nå? Dersom dere er 4 eller fler kan dere gjerne dele dere opp i par og diskutere, før dere diskuterer i plenum. Rask gjennomgang av hva dere skal lese til neste samling.

Hjemmelekse:

Lese på egenhånd. Ta gjerne notater.

Samling 3:

1-2 timer. Diskusjon og svar på spørsmålene dere satt opp. Dersom dere er mange nok til det kan dere gjerne diskutere i par før dere diskuterer i plenum. Evaluering til slutt. Hvordan har dette gått? Hva har dere lært? En runde der alle deltakerne forteller om sine erfaringer.

Målgruppe: medlemmer og andre interesserte i et lokallag og/eller fylkeslag (minst fire deltakere dersom dere planlegger å søke om studiestøtte).


Tidsramme: 4-8 timer (fire timer er minstekrav for å søke om studiestøtte for arbeidet).


Læringsmål: å lære mer om frihet og demokrati, om flyktningsituasjonen og om internasjonalt samarbeid. Å lese og tilegne seg kunnskap på egenhånd og diskutere dette i mindre grupper og i plenum i etterkant.


Læringsressurser/studiemateriell: se oversikt under (Håvards leseliste)


Evaluering: evaluering som del av siste samling


Kursbevis: ta kontakt med sandra@venstre.no for kursbevis

Her er et knippe bøker som anbefales av Håvard:

Om liberalismen:

«Justice for hedgehogs», Ronald Dworkin

«Om frihet», John Stuart Mill

«Til den evige fred», Immanuel Kant

«Da mennesket skapte verden» Johan Norberg

«Liberal Leviathan», John Ikenberry

«Det åpne samfunn og dets fiender», Karl Popper

«Defending Freedom», Ralf Fücks

«Liberale tenkere for vår tid», Lars Peder Nordbakken

«The Art of Being Free - How Tocqueville can save us from ourselves» James Poulos

Om handel og økonomi:

«Against the Tide: An intellectual history of free trade», Douglas A. Irwin

«Fremskritt - ti grunner til å se positivt på livet», Johan Norberg

«Our Kids - The American Dream in Crisis», John Putnam

«Thank you for being late - an optimist’s guide to thriving in the age of accelerations», Thomas Friedman

Om faren fra autoritære regimer:

«The road to unfreedom», Timothy Snyder

«Facism - a warning», Madeleine Albright

Om politikerrollen:

«Politikk som et yrke», essay av Max Weber

Kan arbeidet med studieringen kvalifisere til studiestøtte?

Svaret er JA!

Dersom dere får samlet en gruppe på minst 4 personer, så kan dere søke om studiestøtte til studiesirkelen. Bruk i så fall den åpne studieplanen og lag deres eget opplegg før dere setter i gang. Mer om dette på venstre.no/vs

Velgerkontakt

Vi håper at flere lokallag har planer om å møte velgerne i år. Det er nå vi kan ha gode samtaler som ikke bare dreier seg om valgkamp, men om hva som engasjerer velgerne. Vi har laget en liten brosjyre som dreier seg om frihet og demokrati og som ligger tilgjengelig i nettbutikken. Brosjyren kan gi et godt utgangspunkt for en god samtale, en verdifull samtale som kan gi laget gode innspill til programarbeidet. Den fungerer også godt til folk i farta, og som et lite "hei, og takk for sist" i postkasser.

Så her er det ingenting å vente på - inviter til postkasseaksjoner, stands, morgenaksjoner eller dørbank. Kanskje dere kan kombinere et møte med en aktivitet før eller etter? Dersom dere får med dere noen nye medlemmer, husk å ta en oppsummering etter aktiviteten for å høre hvordan det gikk.

Brosjyren "For frihet" er tilgjengelig i nettbutikken og dere betaler bare 20,- for 100 stk brosjyrer.

Brosjyren kommer i nynorsk- og bokmålsversjon.

Venstres nettbutikk har blitt pusset opp siden sist. Den ligger på en ny system-plattform og vi jamfør GDPR har vi ikke overført brukerinformasjon fra gammel til ny, så alle må lage seg nye brukerkontoer.

Du finner alltid nettbutikken ved å skrive denne adressen: venstre.no/butikk


Konkurranse

For oss i partiorganisasjonen er det spennende å se hva lokallagene klarer å få til og vi har lyst til å premiere de som er aktive og inspirerer andre. Derfor har vi laget et enkelt skjema for selvrapportering som du finner via DENNE LENKEN.


Vi premierer for

 • Antall aksjoner

 • Aktive medlemmer

 • Vervede medlemmer

 • Sosiale aktiviteter

 • Koseligste lagbilde


Kåringen vil blir foretatt i slutten av juni 2022.