Sammenslåing av lokallag

Veileder for sammenslåing av lokallag

Denne veilederen er utarbeidet våren 2024 av Tarjei Svalbjørg, Venstres Hovedorganisasjon (VHO). Vi anbefaler at du leser veilederen i sin helhet før du starter en eventuell sammenslåingsprosess. 

Ønsker du ytterligere hjelp og bistand til å gjennomføre en sammenslåing?
Ta kontakt med Tarjei: tarjei.svalbjorg@venstre.no