RPN

Velkommen til oppgavesiden til RPN. Her vil vi legge ut alle hjemmelekser fortløpende.

Til høyre ligger oversikten over de obligatoriske forberedelsene før samlingene.


Podcasts finnes på Spotify, eller der hvor du hører Podcasts. Søk opp "fire nye år".


De digitale videoskoleringene ligger over her. Alle digitale skoleringer i forbindelse med RPN vil lastes opp på denne siden.