Sikkerhet

Dersom du føler det utrygt - ta kontakt med generalsekretær Fredrik O. Carstens eller organisasjonssjef Sandra Yeomans.


Dersom det er en akutt situasjon ring 112. Ved andre forhold ring politiet på 02800.

Er du i tvil kan du også kontakte generalsekretær eller organisasjonssjef i Venstre.


Sikkerheten til politikere påvirkes både av enkeltpersoner, ikke-statlige aktører og statlige aktører. Ikke sitt alene og vurder trusler eller din sikkerhetssituasjon. Gjør dette sammen med noen andre.


RessurserForberedelser

Forberedelser kan gjøre ubehagelige opplevelser lettere å stå i.


Politikere selv, i samarbeid med partiet og andre aktuelle parter bør identifisere hvilke sikkerhetsråd som er mest aktuelle avhengig av den helhetlige risikoen den folkevalgte står ovenfor.


Her finner du forebyggende råd:

https://www.hatogtrusler.no/forebygging/forebyggende-rad-for-lokal-og-ungdomspolitikere/Digital sikkerhet:


Oppfølging av hendelser på sosiale medier.


Hat og trusler på sosiale medier kan få konsekvenser for hvordan du opptrer. Her finner du konsekvensreduserende råd hvis du opplever hets, sjikane og trusler:

https://www.hatogtrusler.no/handtering/konsekvensreduserende-rad-hvis-du-opplever-hets-sjikane-og-trusler/Hvor kan du få hjelp?

Du kan få bistand fra partiet ved generalsekretær eller organisasjonssjef. Det er også mulig å snakke med andre erfarne lokalpolitikere eller fylkesleder. Du kan tipse politiet uten å anmelde en sak. De har tilgang til mer informasjon og vurdere for eksempel mønster og gjentakelser på en annen måte. Du kan gå til anmeldelse av en sak. Politiet har også en nettpatrulje og lokalt kontaktpunkt.


Bakgrunn

Venstres Hovedorganisasjon har jevnlig samtaler og kontakt med PST (Politiets Sikkerhetstjeneste) og NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) der vi drøfter problemstillinger knyttet til sikkerhet både for informasjon og politikere.


På nettsiden hatogtrusler.no fra Kommunal og Distriktsdepartementet finner du informasjon både for å forebygge og håndtere hatefulle ytringer, hets og trusler. Venstres politikere er ikke mest utsatt for hat og trusler, men forskjellige politikere både lokalt og nasjonalt kan oppleve å motta trusler og hets.


Både PST og Politiet utarbeider årlige trusselvurderinger, og har de siste årene også inkludert hatefulle ytringer og trusler mot politikere i disse. PSTs nasjonale trusselvurdering er tilgjengelig på pst.no.


I Politiets trusselvurdering 2021 står det at det forventes at hatefulle ytringer vil fortsette å øke i omfang og ha en polariserende effekt på det norske samfunn. Samtidig sies det at det er mindre grunn til å forvente at de som fremsetter ytringene vil omsette disse til vold. Imidlertid kan det økende omfanget legitimere ytringene og inspirere andre, og dermed øke potensialet for hatmotiverte voldshandlinger. De fleste ytringene fremsettes i sosiale medier, særlig i facebook-grupper eller i kommentarfelt på ulike nettsider.