Eva 

Venstres verktøy for planlegging-
og registrering av aktivitet

Alle medlemmer i Venstre oppfordres til å bestille flyers, gå ut og spre budskapet og bruke Eva for å rapportere hvor de har gått.

Hvor var dere?

Rapportér hvor dere går postkasse- og dørbank-aksjoner. 

Dette gjøres på mobiltelefon mens dere er ute på oppdrag.Målrettet valgkamp

Eva er både et kartverktøy og et verktøy for registrering av gjennomført aktivitet. 

Om man registrerer aktiviteten, blir det lettere å følge med på hva lokallaget har gjort, hvor dere har gjennomført aktivitet og hva som måtte gjenstå for å oppnå målet før valgdagen.

Registrering av aktivitet gjør det betraktelig lettere å evaluere innsatsen og planlegge neste valgkamp. Vi bruker også informasjonen til å regne på hvilken effekt vår innsats har på valgresultatet.

Planlegging av valgkamp

Eva er et supert utgangspunkt for planleggingen av valgkampen i lokallaget! Postkasseaksjon er lavterskel aktivitet det er enkelt for de fleste å være med på. Dørbank anbefales også! Dørbank er effektiv velgerkontakt.

Det lurt å starte mobiliseringen til valgkamp tidlig. Aktivitet skaper mer aktivitet. Nå danner vi grunnlaget for en forrykende valgkamp! 

Hvor bor velgerne?

eva.venstre.no under kart og resultater finner dere informasjon om hvor Venstres velgere bor og hvor dere har hatt aktivitet (samt type aktivitet). Slik kan dere bruke tiden deres mest effektivt. Til dørbank er dette spesielt nyttig. Til postkasseaksjoner vil mange gå i eget nabolag, men om noen vil gå flere steder, kan kartet brukes til å prioritere områder. Dere kan også prioritere betalt utsending av materiell, undersøke hvilke kollektivknutepunkt som er mest aktuelle for de som bor der det er flest venstrevelgere, hvor de går på tur og utfartsområder, samt om dere skal sende ut betalt informasjon i posten kan dere bruke eva til å velge områder.

I kartet ser du hvor venstrevelgere bor (mørkere grønnfarge er flere venstrevelgere), hvor det har blitt delt ut flyers (grønne prikker) og hvor det har blitt banket dører (oransje prikker). Informasjon om aktivitet er selvsagt avhengig av at de blir rapportert inn på eva.venstre.no

Innlogging til kartet er den samme som til eva.venstre.no for å rapportere aktivitet. Du trenger ikke å dele passordet utenfor partiet.

Dataene i Eva er fra SSB og er utdanningsdata fra 2022. De beskriver ganske godt hvor Venstres velgere bor og vi får gode tilbakemeldinger på datasettet. Dette kan brukes til planlegging av aktivitet. Nye utbygginger vil ikke være registrert i tallmaterialet og kan være noe dere vil ta høyde for lokalt. Kartet er nå også tilgjengelig på telefonBrukerveiledning for Eva

Eva 2023