Du finner alle våre digitale skoleringer her.

 Se hvilke kurs som publiseres når i Venstres valgkampkalender.


Venstreskolen trinn 1

I denne skoleringsvideoen vil du lære mer om Venstres hovedsaker, historie, ideologi, organisasjonsoppbygging og hvordan og hvorfor du bør bli aktiv i Venstre. 


Du finner Venstres introduksjonskurs her.

Politikkutvikling lokalt

Velkommen til digital skolering på lokal politikkutvikling. Her vil du lære hvordan man lager et lokalt program og hvordan man kan bruke grønne og levende lokalsamfunn inn i arbeidet. Du får også lære litt om hvordan knytte lokal og nasjonal politikk sammen.


Du finner kurset her. 

Valgkampplan

Velkommen til digital skolering på valgkampplan. I denne skoleringen vil du lære hvordan lokallaget ditt kan sette et stemmetallsmål, hvordan jobbe med strategi og konfliktlinje, hvordan bruke kommunikasjonsplakaten, sette et pressemål og hva en aktivitetsplan bør inneholde. 


Du finner kurset her.