Nominasjonsarbeid i fylket

Her finner dere retningslinjene for stortingsnominasjonen, vedtatt av landsstyret 3. desember.

Retningslinjer for nominasjonsprosessen

Refusjon av utgifter, fylkeslagenes nominasjonsmøter

Manual for presentasjonsvideo

Flere nominasjonskomiteer inviterer kandidater til Stortingsvalglistene til å spille inn en kort video hvor de introduserer seg selv.

I slike videoer skal kandidatene som oftest presentere seg selv og sine politiske prioriteringer. Hør med din nominasjonskomité hva deres spesifikke bestilling er.

For å hjelpe kandidatene med å lage en profesjonell og engasjerende introduksjonsvideo, har vi laget denne guiden. Her vil dere finne trinnvise instruksjoner og tips for å sikre at videoen blir av høy kvalitet og reflekterer deres budskap på best mulig måte.