Planlegging- og gjennomføring av årsmøtet

Årsmøtet er det øverste organet i lokallaget. Årsmøtet består av alle betalende medlemmer i lokallaget. Og alle medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet foretar valg av:

Årsmøtet skal også:

 

* Enkelte av disse punktene kan det være behov for at behandles i ekstraordinære årsmøter.


Gjennomføring av årsmøtet

Én gang i året må lokallaget arrangere årsmøte. Dette må gjøres innen 31. januar, men flere lag gjennomfører også dette i desember. Fra 2022 skal årsmøtet avholdes innen utgangen av februar.

 

Det er lurt å friske opp hvordan dette skal gjennomføres ved å ta en titt på §6 i vedtektene. Her kommer det tydelig frem hvilke frister som gjelder, hva møtet skal inneholde og hvordan det skal gjennomføres. www.venstre.no/vedtekter

 

Start i god tid. Det skal innkalles til årsmøte med minst 14 dagers varsel, og det er flere ting som må på plass og oversendes medlemmene i god tid innen møtetidspunktet.

Forberedelser:

Gjennomføring

Etterarbeid

 

PS: Arranger gjerne en sosial tilstelning etter årsmøtet. Det skader ikke å bli litt kjent ut over politikk i laget.