En skole for alle 

Venstre vil at minst 9 av 10 elever skal fullføre videregående skole

Selv om Venstre fikk lovfestet retten til å fullføre videregående opplæring, er det fortsatt for mange som ikke fullfører. Utdanning er nøkkelen til frihet og muligheter senere i livet, og derfor haster det å ta grep. 

Ved skolestart - 15. august -  lanseres Venstres kampanje  En skole for alle. 

Venstres kampanje i kommuner og fylkeskommuner

Aksjonsdager

Skolestart er på forskjellige tidspunkter i Norge, blant andre 15. august og 19. august.  

Folkevalgtpakke


Vi lager fokevalgtpakka sammen!

Kampen mot frafall begynner lenge før elevene begynner på videregående skole. Parallelt med den jobben som gjøres nasjonalt, gjøres det veldig mye bra i kommuner og fylkeskommuner for å styrke elevene og legge til rette for at de fullfører skoleløpet. 

Venstre-folk deler:

Sitter dere på god erfaring som kan spres til andre lokallag og folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting, som interpellasjoner, spørsmål til ordfører, budsjettdisponeringer, pilotprosjekter, el.l? 

Vi trenger deres hjelp. Send deres eksempler til eidiann@venstre.no, eller slå på tråden: 922 20 925

Venstres kampanje, nasjonalt

Nasjonale utspill

Venstre på Stortinget

I løpet av juni vil stortingsgruppa ha et innspillsmøte med fagfolk og organisasjoner med kompetanse på skole og frafall i skolen.

Venstre fremmer før sommeren et representantforslag om 

Se representantforslaget.

I august kommer Stortinget til å følge nøye med på hvordan regjeringen har rustet fylker og kommuner for å iverksette rettighetene som kommer med ny opplæringslov. Vi har tett dialog med Oppfølgingstjenesten og vet at de mange steder mangler ressurser for å gjøre den viktige jobben de har fått i oppgave å forvalte. 

Minst 9 av 10 elever skal fullføre videregående skole

Vi vet at kampen mot frafall starter lenge før elevene begynner på videregående skole. Norske klasserom og skolegårder er underfinansierte. Når elevene strever med å lære, må lærerne ha den tiden de trenger og resursene som skal til for å løfte elevene. 


Venstre vil at:


Kampanjenotat

I dette notatet finner du mer om problembeskrivelsen, fullføringsreformen (Guris baby) og fullføringsretten i ny opplæringslov som trer i kraft i august 2024. 

Fylkesvise innspillsmøter

Utfordringene med frafall har sine særpreg og er forskjellige i ulike deler av landet. Dere er derfor invitert på fylkesvise innspillsmøter. Book tid til møte med Camilla, fagrådgiver på Stortinget her.

Flyers

Flyers til skolekampanjen kan bestilles i nettbutikken fra 1. august. 

Medlemsmøte i august

I siste halvdel av august inviterer vi til medlemsmøte om om frafallet i skolen. Vi kommer tilbake med eksakt tidspunkt.