Kampanje: «Trygg oppvekst» er avsluttet

28. juni 2024, Rettelse vedrørende effekten av Venstres politikk på reduksjon av antall barn som vokser opp i fattige familier

Tidligere denne måneden ble det varslet at SSB hadde gjort en feil da de beregnet effektene av skattlegging av barnetrygd som det regjeringsnedsatte Ekspertgruppen om barn i fattige familier baserte sine anbefalinger på

  Venstres flyer om barn som vokser opp i fattigdom skal derfor ikke brukes. 

Effekten av skattlegging er mindre enn først antatt, men fortsatt så stor at ekspertgruppen gjennom et tilleggsnotat som ble publisert i går, fastholder anbefaling om at skattlegging av barnetrygd er et effektivt virkemiddel for å redusere antall barn som lever i fattige familier, spesielt dersom bevilgningene til barnetrygd samlet økes i tillegg.

Dette er fortsatt i tråd med Venstres politikk, men skattlegging vil ikke medføre at barnefattigdommen i Norge reduseres med 50 prosent, eller nærmere 70.000 barn, men heller rundt 20.000 barn, litt avhengig av innretning.

I de oppdaterte beregningene fra SSB og Ekspertgruppen er det imidlertid ikke tatt høyde for de økningene som allerede er gjort i barnetrygden med virkning fra ulike tidspunkt i år, men en samlet økning på 4,3 mrd. kroner. Venstre har derfor bedt departementet om nye beregninger som også hensyntar dette. Det betyr høyst sannsynlig at effekten av skattlegging av barnetrygd kan bli høyere enn det som er lagt til grunn i tilleggsrapporten, gitt samme forutsetninger. 

Får dette noe konsekvenser for fattigdomskampanjen til Venstre? Ikke så mye, da kampanjen er ferdig nå i juni. Men vi justerer alle flak, nettsaker osv til riktige tall og fjerner materiell med feil info. Det betyr også at dersom dere har flyere liggende hvor det står at disse tiltakene vil "halvere" eller "redusere antall barn som vokser opp i fattige familier med 70 000" barn, bør disse ikke brukes da det er faktafeil i dem.

Over sommeren vil vi vurdere nye formuleringer på dette budskapet og hvordan vi skal løfte vår politikk inn i valgkampen. Men, Venstre har god politikk for å kutte i antall barn som vokser opp i fattigdom. Det skal vi fortsette å snakke om.

Lokale kampanjetiltak

Tusen takk til Boye, gruppeleder i Lillestrøm Venstre for deling av spørsmål til ordfører! 💚

Til Ole og Tobias for spørsmål stilt til fylkesrådet, til Wenche og Christine for leserinnlegg og Margrethe for interpellasjon. 

Og til dere andre som har engasjert dere i kampanjen! 

Har du innspill? Legg det inn i dette skjemaet