Vedtekter

Vedtekter

Vedtektene er selve redskapet for å sikre lokallaget som demokratisk arena. Det er kontrakten lokallaget har mellom medlemmene og styret og medlemmene seg imellom.

 

Vedtektene kan virke noe rigide, spesielt i små lag. Men smått betyr ikke at vedtektene er unødvendige. Dessuten er de ikke vanskelige å følge. Følg derfor vedtektene for å sikre at det ikke ubevisst utvikler seg en ukultur i lokallaget.

 

Venstres normalvedtekter ble oppdatert 25.april 2021. Disse vedtektene forklarer og forbedrer de demokratiske prosessene i lokallagene, basert på tidligere uønskede hendelser.

Normalvedtekene er i all hovedsak dekkende for lokallagene og vi anbefaler at lokallag benytter disse fremfor å vedta lokale vedtekter. Dersom laget har egne vedtekter bør de ikke være i strid med normalvedtektene.

 

Venstres hovedorganisasjon fikk oppdaterte vedtekter 25.april 2021. Her er verdt å merke seg følgende formulering:

 

I hver kommune skal det være et lokallag som kan ha egne vedtekter som skal godkjennes av fylkesstyret før de trer i kraft. Slike vedtekter må være i tråd med §1-4 i Venstres vedtekter.

 

Følgelig kan et lokallag ha egne vedtekter. Men disse skal være i tråd med Venstres vedtekter (§1-4) og må godkjennes av fylkesstyret før de trer i kraft. Det er også verdt å merke seg at dersom det er strid mellom lokallagets vedtekter og Venstres vedtekter gjelder Venstres vedtekter.

 

Publiser også vedtektene på lokallagets nettside slik at det ikke hersker noen tvil om hvilke vedtekter som gjelder for lokallaget.

 

Venstres vedtekter med forslag til normalvedtekter for lokallagene finner du her:

www.venstre.no/vedtekter