Valgkamp-, aktivitets- og kommunikasjonsplan

Planlegging av valgkampen

Hvor bor Venstres velgere?

Skal vi drive effektiv valgkamp, er det avgjørende at vi bruker tid der potensialet for å treffe Venstre-velgere er størst!

Vi har noen rettesnorer: 

Prioritér områder som scorer høyt på utdanning og i hvilke valgkretser dere har hatt stor oppslutning i foregående valg. Og bruk deres gode, lokale skjønn!


Hvor treffer vi Venstres velgere?

Når treffer vi velgere?

Forhåndsstemmingen starter 10. august. 

I 2021 var vi i en pandemi, som sannsynligvis påvirket antallet som forhåndsstemte. Stadig flere forhåndsstemmer, så vi må ta høyde for at mer enn 33 % forhåndsstemmer i 2023.

--> Halvparten velgerne bestemmer seg ila valgkampen.  En tredel bestemmer seg like før valget og  ti prosent bestemmer seg på selve valgdagen.

Jo tidligere vi kommer i gang, dess bedre. Aktivitet avler aktivitet. De lokallagene som har startet valgkampen før sommeren, har gjort det bedre i valg enn de som startet i august. 

Kartlegg ressursene i lokallaget

Det er stor forskjell på hvor mange aktive medlemmer lokallagene i Venstre har. Noen har 25 aktive, andre har 2. 

Før du kan planlegge valgkampen, må du kartlegge hvilke ressurser du har i lokallaget. 

Fordel oppgaver

Om noen ikke ønsker å gå dørbank, finnes det andre - helt avgjørende - oppgaver som må gjøres ifbm dørbank. Vi er forskjellige. Alle bidrag er gode bidrag: 

Sett mål for antall stemmer dere skal oppnå

Antall stemmer man må oppnå er håndfast, delbart og tellbart. Ikke bruk antall mandater i kommunestyret eller prosents oppslutning som mål.

Ta utgangspunkt i oppslutningen ved forrige lokalvalg. På Valgresultat.no finner du antall stemmer partiene har fått ved valgene, valgoppslutning i kommunen, stemmer og prosent, , med mer.

På Poll of Polls kan dere se hvor mange stemmer dere er fra å vinne neste mandat i kommunestyret. Et meget nyttig verktøy.

Velg kommune, skriv inn prosents oppslutning og huk av for "Fordel på andre". Dette gir et omtrentlig svar. Hvordan fordelingen av mandater blir, er avhengig av andre partiers oppslutning. 

Digital skolering på valgkampplan

Velkommen til digital skolering på valgkampplan. I denne skoleringen vil du lære hvordan lokallaget ditt kan 

Du finner kurset på læringsplattformen vår, Xtramile.

Mal for valgkampplan

Her er en mal for valgkampplan.

Mal for kommunikasjonsplan

Her er en mal for kommunikasjonsplan.