Kommunikasjonsplan på 1-2-3

Dette skjemaet er en mal som er skreddersydd for Venstres lokal- og fylkeslag for å utforme kommunikasjonsstrategier for ulike saker. Det fokuserer på å identifisere den beste tilnærmingen for å presentere og dele informasjon med spesifikke målgrupper, samt å fremheve Venstres standpunkt og løsninger på en effektiv måte.

Skjemaet kan være et effektivt og  kraftig verktøy for Venstres lokal- og fylkeslag for å utvikle fokuserte og effektive kommunikasjonsplaner for ulike politiske saker og temaer.

Skjemainnhold

Kopier og tilpass skjemaet til din organisasjon

Trinn 1: Åpne Skjemaet

Merk! at du må være logget inn med en Gmail eller Workspace-konto for å kunne kopiere skjemaet.

Trinn 2: Kopier skjemaet

Trinn 3: Tilpass skjemaet

Trinn 4: Del skjemaet

Trinn 5: Implementer skjemaet i laget