Epost og digitalt kontor (Google Workspace)

@stemvenstre.no

Alle lokallag har tilgang til en egen lokallagsepost og konto i skykontortjenesten Google Workspace (@stemvenstre.no) 

Google Workspace inneholder i tillegg til epost og videokonferanse også flere verktøy som gjør det enklere å dele og  samhandle, som skylargring, tekstbehandling, regneark,  presentasjonsverktøy og skjemaverktøy med mere. 

Løsningen har også egen skylagring med 30 GB lagring som gjør det enklere for lokallaget og nå ha et felles dokumentarkiv som går i arv, samtidig som det gjør det enklere å samarbeide om og dele dokumenter internt blant lokallagets styre og medlemmer , men også ikke minst med andre i Venstre-organisasjonen (regionalt eller nasjonalt).

Brukernavn og passord 

Brukernavnlokallagsnavn@stemvenstre.no

Passord: kontakt support@venstre.no

Innlogging for eposten finner dere her: https://www.gmail.com eller https://mail.google.com/

Spørsmål og support

Har dere spørsmål eller trenger hjelp kan dere kontakte oss på epost support@venstre.no