Personvern i Venstre

Innholdsfortegnelse

Veileder i personvern for tillitsvalgte i Venstre

Som tillitsvalgte i Venstre spiller dere en nøkkelrolle i å sikre og beskytte personvernet til våre medlemmer. Det er viktig at vi alle forstår og følger prinsippene for god personvernspraksis. Som tillitsvalgte er vi ansvarlige for å sikre at personvernet til våre medlemmer ivaretas på beste måte. Dette innebærer en kontinuerlig forpliktelse til å være oppmerksom, informert og proaktiv i vår håndtering av personopplysninger. Takk for din innsats og ditt engasjement i å beskytte våre medlemmers personvern.

Personvern er et viktig tema for deg som tillitsvalgt fordi du i kraft av vervet får tilgang til personopplysninger om medlemmene ditt lag


Medlemskap i politisk parti regnes etter personvernlovgivningen som en sensitiv personopplysning og skal derfor behandles med varsomhet.

Grunnleggende personvernsprinsipper

Kommunikasjon og datasikkerhet

Ved avvik

Opplæring og bevisstgjøring

Håndtering av medlemsinformasjon i lokal- og fylkeslag i Venstre

Personopplysninger du har mottatt fra medlemmene skal behandles konfidensielt. Opplysningene må oppbevares slik at de ikke kommer andre til kunnskap. Du skal også sørge for ikke å håndtere mer informasjon enn nødvendig for formålet, sikre at personopplysninger oppbevares trygt, og påse at opplysninger slettes eller makuleres når oppdraget er utført.

En del aktiviteter forutsetter at medlemmer møtes eller kommuniserer direkte med hverandre . Dette er ønskelig og som regel ikke problematisk. Som tillitsvalgt må du likevel tenke gjennom hvordan arbeidet lokalt utføres, slik at du sikrer at taushetsplikt og konfidensialitet ivaretas samtidig med arbeidet for å fremme organisasjonen og medlemmenes interesser.

Når man jobber med medlemsinformasjon, for eksempel når man har ringerunder før valgkamp eller det purres på kontingent, er det ofte behov for å dele denne informasjonen med flere, da flere deler på oppgaven.

Det beste er at dere gir vedkommende tilgang til medlemsregisteret i den perioden det er behov. Se veiledning for medlemsregisteret.


Behandling av medlemslister

Ofte er det hensiktsmessig å generere et regneark og jobbe sammen i dette: Notere hvem som ønsker å bidra i valgkampen, hvem som ikke vil bli ringt opp igjen, osv. 

Om dere vil jobbe i et felles regneark, må følgende sørges for:

Om Personopplysningsloven og GDPR

GDPR står for General Data Protection Regulations og blir kalt EUs personvernforordning / Personvernforordningen på norsk. Det er et sett med personvernregler som ble innført i hele EU, inkludert Norge i 2018. 

Personopplysningsloven er en norsk lov med formål å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Loven gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett. Forordningen er dermed en del av personopplysningsloven og gjelder som norsk lov.

Personvernforordningen er bygget på en grunntanke om at hvert individ eier sine egne personopplysninger. Det er en menneskerettighet som beskyttes av europakommisjonen. 

Hvorfor er GDPR viktig?

GDPR bygger på ideen om at du eier din egen personlige informasjon. Det er en viktig menneskerettighet som beskyttes i EU. Det betyr at alle bedrifter og organisasjoner som håndterer personopplysninger må respektere den enkeltes rettigheter (les: dine rettigheter).

Hva er dine rettigheter under GDPR?

Hvordan påvirker GDPR bedrifter og organisasjoner?

Alle virksomheter som håndterer personopplysninger må følge disse reglene. Det betyr at de må ha klare prosesser for hvordan de samler inn, lagrer, bruker og beskytter dine data. De må også sørge for at du lett kan utøve dine rettigheter.

GDPR er her for å beskytte dine personopplysninger og gi deg kontroll over dem. Det er viktig for både enkeltpersoner og organisasjoner å forstå og respektere disse reglene for å sikre at personopplysninger håndteres på en trygg og rettferdig måte.

«Virksomheter kan kun låne personopplysninger, aldri eie dem. Pass på at du er en verdig låntager»

Sjekkliste for lokal- og fylkeslag

Undersøk hvordan dere i dag lagrer og behandler personlig informasjon

Første skritt er å undersøke hvordan dere lagrer og behandler personlige data i dag, og hvilke virkninger GDPR vil ha lokallaget. Viktige spørsmål å stille er:

Husk at vi i Venstre ikke eier noen av personopplysningene, men bare kan bruke dem til et bestemt formål (feks så lenge et medlemskap er aktivt) og at den enkelte skal informeres om alle formål når de samles inn. Når formålet med behandlingen av personopplysninger ikke lenger foreligger, kan de ikke lenger beholdes, men skal slettes så snart som mulig.