Medlemspleie

Medlemspleie i Venstre

Medlemmer er alt. Uten medlemmer har vi ikke lokallag. Medlemmene er deres framtidige folkevalgte, styremedlemmer, listefyll, stemmesankere, valgkampaktivister, you-name-it. Det å verve medlemmer og pleie de man har er derfor essensielt for vekst og en framtid med sterk innflytelse for Venstre i kommunen.

Husk at medlemmer har tatt et langt steg når de melder seg inn i Venstre. Bare 5 % av velgerne er medlemmer i et politisk parti, og Venstre er intet unntak. At de traff blink og valgte Venstre gjorde de av en grunn. De er åpenbart over gjennomsnittet fornøyd med Venstre. Derfor er det avgjørende å fange dette øyeblikket av interesse blant medlemmet før FAU-styret, idrettslaget eller musikkorpset har tatt fullstendig overhånd. 

VERVING

For å verve medlemmer til Venstre er det viktig å huske på noen faktorer. Flest blir rekruttert gjennom bekjentskaper, så det er viktig å bruke sitt sosiale nettverk. 

Mange kunne tenke seg å bli med i et politisk parti, men de må bli spurt. Folk blir sjelden medlem bare for å være medlem. Vi må fortelle dem hvorfor de skal bli medlem hos Venstre, og hvordan de kan bidra med sin kompetanse. Nye medlemmer motiveres av konkrete arbeidsoppgaver og ønsker å påvirke organisasjonen de er med i. Kommunikasjon er også viktig for å nå potensielle medlemmer gjennom markedsføring, media og sosiale medier.

For å skape en kultur for verving er det viktig å være stolte over engasjementet og vise det til andre. Lokallaget bør være utadrettet og åpne for nye folk. Spør bekjente og aktive i nærmiljøet om de vil være med, og ha en inkluderende kultur som tar imot nye folk. Alle som har hjerte for Venstres politikk skal føle seg velkomne som medlemmer.

OPPFØLGING AV NYE MEDLEMMER

Når nye medlemmer verves, er det viktig å gi dem rask og direkte oppfølging for å bli aktive og forbli medlemmer. 

Kontakt medlemmet så snart du har anledning. Avtal gjerne å ta en kaffe sammen. Spør om hva som var årsaken til innmeldelsen, det er ofte en politisk sak. Informer om de kommende møtene i lokallaget, og ha gjerne noe annet enn et gruppemøte tilgjengelig. Gruppemøter er ikke skapt for nye medlemmer med mange dørgende kjedelige saker. Ta heller ut de virkelig interessante sakene og arranger et tema- eller medlemsmøte. Det nye medlemmet må inviteres inn i laget på en god måte.

Dette kan gjøres ved å ha ansvarlige på møter og arrangementer som inkluderer og tar i mot nye folk. Medlemmene bør få en oversikt over hvordan de kan delta aktivt i lokallaget, og hva som forventes av dem. De bør også få tilbud om å bruke sin kompetanse og engasjere seg i det de er interessert i hos Venstre. Det er viktig å tilpasse aktiviteter og lokallagskulturen for å være mer attraktive for nye medlemmer.

Det kan ha god effekt for laget å bli kjent med hverandre også utenfor de faste politiske møtene. Flere lag har gode erfaringer med å arrangere liberal pils / café, ha et pubquizlag eller spille fotball sammen. Kjenner man hverandre godt er det gjerne enkelt å samle laget til innsats. Det er for lite fest i Venstre, er det enkelte som påstår. Vurder derfor om dere ikke skulle passe på å arrangere en juleavslutning/nyttårskick-off og en sommersamling.


Husk! Det er også helt OK å ikke være aktiv

MOBILISER MEDLEMMER TIL AKTIVITET

Se guide til ringerunde til medlemmer i lokallaget. 

VIDERE MEDLEMSOPPFØLGING

For å beholde og aktivisere medlemmer, er det viktig å evaluere rekrutteringen jevnlig. Laget bør ha en strategi for å rekruttere, beholde og aktivisere medlemmer. Det er viktig at medlemmene opplever å få utnyttet sin kompetanse og at det er hyggelig, interessant og givende å være aktiv i lokallaget. Evalueringen kan gi innspill til endringer i rekrutteringen og medlemsoppfølgingen.

For å verve nye medlemmer, kan alle arenaer brukes, som for eksempel lunsj på jobb, café med venner, fest eller familieselskap. Uformelle arrangementer som familiedag, grillfest, kreativ dugnad eller plastryddedag i fjæra.


Oppskrift: Inviter nye og passive medlemmer til kaffeprat

Ingredienser:

Fremgangsmåte:

Tips: Vær kreativ og åpen for nye ideer, alt engasjement er verdifullt!