Årsmøte i fylkeslag

Planlegging- og gjennomføring av fylkesårsmøtet

NB: Denne manualen baserer seg på Venstres normalvedtekter for fylkeslag. Det kan være at fylkeslaget har egne vedtekter som avviker fra normalvedtektene. Sjekk fylkeslagets nettsider for deres vedtekter. 

Innholdsfortegnelse

Om fylkesårsmøtet


Delegater

Fylkesårsmøtet består av fylkesstyrets årsmøtevalgte medlemmer, av delegater valgt av lokallagsårsmøtene i Venstre og av delegater fra sideorganisasjonene. 


Antall delegater blir regnet ut av fylkeslaget. Delegatberegningen er basert på medlemstall i lokallaget per 31.desember i foregående år og antall stemmer avgitt i den enkelte kommune ved siste avholdte valg i fylket. Delegatene fra lokallagene skal velges på lokallagsårsmøtene.


De tilknyttede sideorganisasjonene på fylkesnivå: Unge Venstre, VenstreFvinnelag og Liberale Studentforbund har, i tillegg til sin styrerepresentant, én delegat per fungerende lokallag i fylkets kommuner eller sammenslåtte lag, forutsatt at det har avholdt årsmøte forrige eller inneværende år. Les mer om delegatberegning i vedtektene.


Venstres fylkesråder og fylkestingsrepresentanter, stortingsrepresentanter fra fylket og statsråder fra fylket har tale- og forslagsrett på fylkesårsmøtet.

Fylkesårsmøtets oppgaver:

Fylkesårsmøtet gjennomfører valg av: 


Behandle saker:


Andre oppgaver:

Forberedelser til fylkesårsmøtet:

Møtebok og forretningsorden

Her er et forslag til oppsett: Møtebok for fylkesårsmøtet.

Og forslag til forretningsorden. Denne ligger også i møteboka. ☝️


Gjennomføring av årsmøtet

Etterarbeid