Venstres målgrupper

Venstres målgrupper

Venstre har definert fire målgrupper blant velgerne, som til sammen representerer rundt nitti prosent av velgerne som vurderer å stemme på oss.

Disse målgruppene er basert på at velgerne selv har oppgitt både høy sannsynlighet for å stemme Venstre, og hvilket parti de ville stemt på i dag. Dette ble presentert på landskonferansen i april 2023.

De fire målgruppene, kort fortalt:

Hvor store de forskjellige målgruppene er vil variere fra kommune til kommune. I tillegg til Venstrevelgeren vil Den moderne høyremannen være den viktigste målgruppen noen kommuner, i andre kommuner kan det være Den liberale sosialdemokraten eller Den grønne radikaleren, eller en kombinasjon av disse tre. 

I presentasjonen under får du en rask innføring i målgruppene.


Har du spørsmål knyttet til målgruppene, kan du ta kontakt med Christian Grønlie Herzog, som er Analyse- og politikkutviklingssjef i Venstre. Mobil: +47 982 57 959, E-post: christian@venstre.no